Plutonen är ett plugin-system för storskaliga strider

Plutonen är ett litet projekt jag skrev för många år sedan. Det är tänkt som ett plugin till traditionella rollspel för att hantera strider av lite större skala. Systemet baseras på mål, som ”Inta östra tornet” eller ”Besegra grott-trollet”. Dessa mål kräver olika mängd ”strapatser” för att klaras av, och har varierande grad av farlighet. Soldater som inte är rollspersoner representeras av olika stora tärningar beroende på deras skicklighetsgrad.

Systemet skrevs från början till Mutant: Undergångens Arvtagare, men bör fungera utan större problem med vilket system som helst som använder någon form av lyckat/misslyckat-dualitet och skadepoäng.