Svart av kval, vit av lust är ett rollspel om vampyrer; om deras intriger, lustar och deras kamp för sin mänsklighet

Framsida Svart av kval, vit av lust

Vampyren som tragisk hjälte, fast i kampen mot sig själv.

Mitt mål med att skriva Svart av kval, vit av lust var att göra ett minimalistiskt spel om vampyrer som fokuserar på Besten, den inre drivkraften i vampyren som driver hen till monstruösa handlingar. Spelet är tärningslöst och spelledarlöst, och dess mest säregna mekanik är det så kallade ”bestkommandot” som låter spelare ge order genom Besten till andra spelares rollpersoner.

Spelet går att spela på en kväll, men lämpar sig också väl för kampanjspelande. Köp boken från MagCloud eller ladda ned PDF:en gratis nedan.

3-6 spelare

4+ timmar

44 sidor

Ned­laddningar

Actual play

Jag besökte gänget på Vi spelar rollspel och pratade lite om Svart av kval, vit av lust. Därefter spelade vi en session tillsammans. Du kan finna hela intervjun plus actual-play inspelningen här.

Vi spelar rollspel: Svart av kval, vit av lust