Förefter är ett spel om förändring

Förefter är ett spel som kretsar kring en händelse. Fyra spelare gestaltar två rollpersoner, före och efter denna händelse. Berättelsen hoppar fram och tillbaka i kronologin för att utforska hur dessa människor har förändrats av händelsen, samt hur deras relationer med varandra har påverkats.

Spelet är relativt minimalistiskt och förutsätter att man är bekant med saker som scensättning och gemensamt berättande. Se min bok Spelledarlös friform om du inte är bekant med dessa tekniker. Spelet består endast av en sida, med regelförklaringar samt textrutor som fylls i under spel. Skrivs gärna ut i A3-format.

Jag har även skrivit tre varianter av spelet. Dessa är att se som just varianter, där Förefter är det huvudsakliga verket. Endast två av dem är i skrivande stund speltestade.

Utochin är ett spel för tre spelare, där en gestaltar huvudpersonen i ett fiktivt verk, och en annan en läsare/tittare av det verket. Den innehåller färre direkta kopplingar mellan historierna, utan snarare tematiska sådana. Den tredje spelaren har mer av en spelledarliknande roll.

Till och från är också för tre spelare, om en person som reser från en plats till en annan. En spelare gestaltar Vandraren, en gestaltar platsen hen lämnar och minnena av den, och en gestaltar platsen hen kommer till, och drömmarna om omvärlden.

Vi och dom är för fyra spelare, i två par, likt Förefter. Det handlar om identitet och grupptillhörighet, och de två paren tillhör olika grupperingar (etniska, religiösa, sociala, ekonomiska, subkulturella, etc.). Det här är i skrivande stund inte speltestat och borde därför egentligen höra hemma under ”smått och gott”, men jag lägger det här eftersom det hör till samma tematik som de andra spelen.

4 spelare

ca 4 timmar

1 sida